Apie mus

Tikslai, misija ir vizija

Lietuvos TeX naudotojų grupės tikslai:

 • Organizacija, vienijanti Lietuvos TeX vartotojus, užtikrinanti jų poreikius ir interesus.
 • Proaktyvi narystė pasaulinėje TeX vartotojų grupės (TeX Users Group – TUG) veikloje.
 • Pagalba Lietuvos mokslo bei mokymo įstaigoms LaTeX naudojimo klausimais bei atitinkamų praktikų diegimo koordinavimas.
 • LaTeX kompetencijų identifikavimas Lietuvoje ir veiklių narių įtraukimas į Lietuvos TeX naudotojų grupės (Lietuvos TUG) veiklą.
 • Periodinė komunikacija su nariais ir institucijomis aktualiomis temomis.
 • Informacijos apie LaTeX naudojimo galimybes bei naudas sklaida Lietuvos akademinėje bendruomenėje.
 • Pagalba kitiems LaTeX vartotojams.

Misija: Organizuoti TeX vartotojų grupės veiklą bei plėsti TeX galimybių taikymą Lietuvoje.
Vizija: Inovatyvi TUG narė, siūlanti su TeX vystymu susijusius sprendimus pasauliniame lygmenyje.

Partneriai

Lietuvos TeX naudotojų grupė yra Mokslo leidybos klasterio (www.sciencepublishingcluster.com) partneris. Mokslo leidybos klasterio tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp mokslo leidybos ir švietimo ekosistemos dalyvių: akademinių ir edukacinių leidėjų, technologijų tiekėjų, autorių ir skaitytojų

Istorija: TeX Lietuvoje

Pirmasis TeX paketas Lietuvoje buvo AMSTeX, kurį padovanojo American Mathematical Society leidykla, dalyvavusi 1989 m. Penktosios tarptautinės Vilniaus tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencijos knygų parodoje.

Pirmieji TeX kursai buvo organizuoti Matematikos Informatikos Institute (MII), rengiant žmones Vilniaus tikimybininkų konferencijos darbų parengimui. Jie vyko 1989 m. gruodžio – 1990 sausio mėnesiais, dalyvavo 10–15 MII darbuotojų, vadovavo Vytautas V. Statulevičius (jaunesnysis).

1990 m. pavasarį buvo parengta spaudai pirmoji knyga, naudojant TeX: “Probability Theory and Mathematical Statistics. Proceedings of the 5th Vilnius conference”, I tomas ir II tomas. Šias knygas 1991 m. bendrai išleido leidyklos „Mokslas“, Vilnius, ir VSP, Utrechtas.

1990 m. vasarą buvo įkurta tarptautinė TeX grupė: Maskvoje leidyklos “Teorija verojatnostej i jejo primenenija” darbuotojos, vadovaujamos T. Šeibako ir E. Žalio, parengė leidinį “Proceedings of Bakuriani colloquia” skirtą akademiko J.V. Prohorovo 60-mečiui. Jį 1991 m. bendrai išleido leidyklos „Mokslas“, Vilnius ir VSP, Utrechtas.

1991 m. Vilniuje tuomečio Matematikos ir informatikos instituto (dabar – Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas) matematikai įsteigė dvi leidybinių paslaugų įmones VTeX (www.vtex.lt) ir TEV (www.tev.lt), kurios, naudodamos TeX programas, didžiausių pasaulio mokslo leidyklų užsakymu pradėjo ruošti spaudai periodinius mokslinius žurnalus ir knygas.

Svarbus momentas šioje istorijoje yra lietuvybės palaikymas TeX’e bei 1992 m. sukurti skiemenavimo šablonai TeX’ui (Vytautas V. Statulevičius ir Yannis Haralambous, Lithuanian hyphenation patterns, Vilnius, March 4, 1992). Šie Vyto Statulevičiaus ir Yannis Haralambous sukurti skiemenavimo šablonai yra naudojami ir OpenOffice programose su MySpell. Sigitas Tolušis iš VTeX šiuos šablonus adaptavo skirtingoms koduotėms ir palaikymui TeXLive paketuose.

Nuo 1995 metų pradėta megzti kontaktus su kitų šalių TeX naudotojų organizacijomis (TUG), tarp kurių būtų galima išskirti glaudžius ryšius su Lenkijos (GUST) ir Nyderlandų (NTG) atstovais. Atskirai pažymėtinas aktyvus Lietuvos TeX entuziastų dalyvavimas TUG, EuroTeX, BachoTeX ir ConTeXt konferencijose.

Lietuvos TeX entuziastai iki 2021 metų nebuvo formaliai įregistravę savo veiklos Lietuvoje. Neabejotinas jų organizatorius ir atstovas tarptautiniuose texistų forumuose buvo šviesios atminties matematikos mokslų daktaras Vytautas V. Statulevičius.

TeX’as Lietuvoje yra profesionaliai vystomas bendrovėse VTeX bei TEV ir vis plačiau naudojamas akademinėje Lietuvos bendruomenėje.

Lietuvos texistai dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:

 • 1995.09.4–8 Netherlands TUG, Papendal, Arnhem, Netherlands
 • 2003.06.24–27 Département Informatique – ENST Back to Typography, Brest, Bretagne, France
 • 2004.04.30–05.02 BachoTeX 2004, The annual meeting of the Polish TUG, Zakopane, Poland
 • 2004.08.30–09.01 Greek TeX Friends, Democritus University of Thrace TUG 2004: TeX in the era of XML and Unicode, Xanthi, Greece
 • 2007.04.28–05.02 CS TUG, GUST EuroBachoTeX 2007, Poland
 • 2008.07.20–24 TUG 2008, University College Cork, Ireland
 • 2011.10.19–21 TUG 2011, TeX in the eBook era, River Valley Technologies, Trivandrum, Kerala, India
 • 2012.04.29–05.03 BachoTeX 2012, Bachotek near Brodnica, Poland
 • 2012.10.08–12 6th International ConTeXt User Meeting, Breskens, The Netherlands
 • 2013.05.01–05.05 EuroBachoTeX 2013, Bachotek near Brodnica, Poland
 • 2015.07.20–22 TUG 2015, 64289 Darmstadt, Germany
 • 2016.04.29–05.03 BachoTeX 2016 – Convergence: TeX, get out of the closet! Bachotek near Brodnica, Poland
 • 2017.04.29–05.03 TUG@BachoTeX, Bachotek near Brodnica, Poland
 • 2018.09.02–08 12th International ConTeXt Meeting, Prague–Sibřina, Czech Republic
 • 2019.05.01–05.05 BachoTeX 2019, Bachotek near Brodnica
 • 2019.08.09–11 TUG 2019, Palo Alto, CA 94301 USA
 • 2019.09.16–21 13th International ConTeXt Meeting, Bassenge, Belgium
 • 2020.07.24–26 TUG 2020–online